Skip to content

kalendarze dla środowiska

kalendarze dla środowiska

kalendarze reklamowe – eko

szkoło jako odpad niebezpieczny
szkło może być uznane za odpad niebezpieczny

Ostatnio producenci kalendarzy zaobserwowali nowy trend wśród zamawiających kalendarze reklamowe. Dzisiaj bycie eko jest modne, dlatego coraz więcej firm zamawia kalendarze reklamowe z motywami ekologicznymi. Na przykład takich, które uświadamiają nam jak ważny jest odbiór odpadów przemysłowych. Już na etapie segregacji odpadów świadomość społeczeństwa powinna być wysoka – tak, aby potem odbiór odpadów przemysłowych przebiegał sprawnie i bez zakłóceń. Mają w tym pomóc właśnie kalendarze z motywami ekologicznymi poruszającymi problemy związane z odbiorem odpadów przemysłowych oraz segregacją odpadów.

odpady niebezpieczne

odpady niebezpieczne
odpady niebezpieczne – to też zużyta elektronika!

Na kalendarzach często pojawiają się ilustracje, które pomagają zwykłym zjadaczom chleba rozróżnić zwykłe odpady od odpadów niebezpiecznych. Często nie mamy nawet świadomości, że dane odpady zaliczane są jako odpady niebezpieczne. Takie odpady niebezpieczne zmieszane z innymi odpadami nie mają szans na recykling i zanieczyszczają środowisko. Odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi masowo przez gospodarstwa domowe są na przykład baterie czy żarówki. Kalendarze przypominające nam o konieczności selekcjonowania odpadów niebezpiecznych to wspaniała inicjatywa – pomagająca chronić środowisko przed odpadami niebezpiecznymi. Takimi odpadami są również odpady weterynaryjne oraz odpady medyczne – których nie powinno się mieszać z innymi odpadami wytwarzanymi w naszym domu.

pojemniki na odpady

zużyta elektronika
odpady niebezpieczne

kolejnym motywem pojawiającym się na kalendarzach z misją ekologiczną są pojemniki na odpady. Tylko odpady segregowane w odpowiednich do tego pojemnikach na odpady mają szanse na recykling i niemal całkowitą utylizację. Wszystkie pojemniki na odpady są przede wszystkim oznaczone odpowiednimi kolorami. I tak – na przykład – odpady medyczne oraz odpady weterynaryjne powinny trafić w pojemniki na odpady w kolorze czerwonym. Zielonym pojemnikiem na odpady jest pojemnik, do którego powinno trafić tylko szkła. Dla zapominalskich powstają między innymi kalendarze z pojemnikami na odpady. Tak, żeby nikt już nie miał wątpliwości, jakiego koloru pojemniki na odpady są przeznaczone dla odpowiednich odpadów.

pojemniki na odpady medyczny

segregacja odpadów
dbajmy o środowisko segregując odpady

szczególną uwagę, jeśli chodzi o pojemniki, poświęca się w kalendarzach pojemnikom na odpady medyczne. Często o tym zapominamy, że leki, waciki, zużyte strzykawki powinny być odpowiednio wysegregowane. To czerwone pojemniki na odpady medyczne są miejscem, gdzie powinny trafiać odpady medyczne oraz odpady weterynaryjne. Dlatego pojawiają się inicjatywy, aby obok dotychczasowych pojemników na odpady medyczne, w domach pojawiały się czerwone pojemniki na odpady medyczne. Tylko w ten sposób, dostarczając pojemniki na odpady medyczne, będzie możliwa ich segregacja i późniejsza utylizacja.

transport odpadów

stare kasety wideo
stare kasety wideo poddane utylizacji

Po odpowiedniej segregacji odpadów – szczególnie jeśli mamy na myśli odpady medyczne oraz odpady weterynaryjne – jest odpowiedni transport odpadów niebezpiecznych. Nie powinno się tego robić samochodami nie przystosowanymi do transportu odpadów niebezpiecznych. W razie jakiegoś zdarzenia losowego na drodze, może dojść do zanieczyszczenia środowiska i nieodwracalnych zmian – również jeśli chodzi o pracowników firmy, która zajmuje się transportem odpadów. Dlatego transport odpadów powinien być zlecany wyłącznie firmom, które posiadają specjalistyczny sprzęt do bezpiecznego transportu odpadów. Pamiętajmy o tym!