Skip to content

klisze rtg – jako odpady medyczne

klisze rtg – jako odpady medyczne

klisze rtg

klisze rtg
klisze rtg to odpady medyczne szczególnie niebezpieczne

Do szczególnie niebezpiecznych odpadów medycznych zaliczane są klisze rtg – wszelkie zakłady zajmujące się promieniowaniem rtg powinny posiadać odpowiednie zezwolenia, a przede wszystkim umowy z firmami, które zajmują się odbiorem i utylizacją klisz rtg. Niedopuszczalne jest, aby klisze rtg zużyte mieszać z innymi odpadami, nawet jeśli są to już odpady zaliczane od odpadów niebezpiecznych. Odzysk i recykling klisz rtg regulowany jest przepisami oddzielnej ustawy. Wszystko po to, żeby zminimalizować czy wręcz wykluczyć możliwość, aby klisze rtg dostały się do środowiska naturalnego.

odbiór odpadów przemysłowych

utylizacja leków
leki to również odpady medyczne

Większość firm, które mają w swojej ofercie odbiór odpadów przemysłowych posiada również odpowiedni sprzęt do prawidłowego i bezpiecznego odzyski klisz rtg i innych odpadów medycznych. Dlatego każda instytucja, który w swojej działalności wytwarza odpady medyczne w postaci klisz rtg powinna w pierwszej kolejności zawrzeć umowę z firmą, która oferuje bezpieczny odbiór odpadów przemysłowych. Prawdopodobnie taka firma zajmuje się również odbiorem i recyklingiem napromieniowanych klisz rtg, które są szczególnie niebezpieczne. Oczywiście nie mówimy o pojedynczych kliszach rtg, ale w przypadku składowania ich większej ilości drastycznie wzrasta również napromieniowanie najbliższej przestrzeni, a to już może być niebezpieczne.

odpady medyczne

pojemniki na odpady medyczne
szczególnie niebezpieczne odpady medyczne to zużyte strzykawki

Jak już zostało wspomniane wcześniej, wszelkiego rodzaju odpady medyczne powinny być przechowywane w szczelnych i trwałych opakowania na odpady medyczne. Tylko odpowiednio wykonane opakowania na odpady medyczne dają nam pewność, że do momentu ich odbioru nie ma niebezpieczeństwa, że wydostaną się na zewnątrz. Odpady medyczne lekkie mogą być przechowywane w workach na odpady medyczne. Natomiast większe i ciężkie odpady medyczne powinno się przechowywać w odpowiednich opakowaniach. Takie pojemniki na odpady medyczne przypominają zwykłe pojemniki na odpady, ale zwykle są szczelne i posiadają kolor czerwony.

odpady niebezpieczne

opakowania na odpady medyczne
opakowania na odpady medyczne do przechowywania leków

Do odpadów szczególnie niebezpiecznych zaliczają się również wszelkie odpady weterynaryjne. Postępowanie z odpadami weterynaryjnymi jest identyczne jak w przypadku odpadów medycznych. Obowiązują dokładnie te same procedury, które mają zastosowanie do odpadów medycznych. Również opakowania na odpady medyczne mogą służyć jako opakowania na odpady weterynaryjne. Oznacza się je również kolorem czerwonym – zarówno pojemniki z trwałych tworzyw, jak i zwykłe czerwone worki na odpady medyczne. Odbiorem odpadów weterynaryjnych zajmują się te same firmy, które utylizują inne odpady niebezpieczne.

opakowania na odpady medyczne

pojemniki na odpady medyczne
szczelne worki na odpady medyczne

Jeśli chodzi o używane przy recyklingu opakowania na odpady medyczne to wyróżniamy w zasadzie ich dwa rodzaje. Do odpadów lekkich i mniej niebezpiecznych stosuje się worki na odpady medyczne. Jeśli mamy do czynienia z odpadami toksycznymi czy lekami, wówczas zalecane są pojemniki na odpady medyczne wykonane z tworzyw bardziej odpornych na uszkodzenia. Takie twarde pojemniki na odpady medyczne są również mniej narażone na uszkodzenia, co zmniejsza ryzyko na przykład wycieku toksycznej substancji i skażenia środowiska. Również późniejszy transport odpadów – w szczególności transport odpadów niebezpiecznych – jest pewniejszy i dający większą gwarancję na późniejszą utylizację leków czy odpadów medycznych w ogóle.